EL NOSTRE PROJECTE

Origen

El Projecte EMER  neix d’una situació crítica d’emergència, com a conseqüència d’un accident sofert per un dels membres del projecte. Davant d’aquesta circumstància, el seu entorn no va saber reaccionar.

 

Etapa d'Investigació

Mentre el membre del projecte es recupera de l’accident, s’inicia una exhaustiva investigació, al llarg de la qual s’alerta sobre el món de les emergències i es descobreixen dades preocupants sobre els accidents i les lesions que afecten nens, adolescents i persones grans. Durant la investigació es comprova que la formació en emergències majoritàriament es proporciona a grups de professionals, però… 

 

Qui formen els col·lectius més vulnerables i, per tant, més propensos a patir una situació d’emergència?

 

És el moment en el qual es crea, amb l’ajuda de professionals del sector de les emergències, el decàleg  científic i el guió del desenvolupament del projecte. Sempre amb el propòsit de proporcionar la base per actuar amb seguretat i autosuficiència davant d’una situació crítica. 

 

Una Formació diferent

Es té en compte que els col·lectius als quals cal dirigir-se passen la major part del seu temps formant-se o estan en una edat en la qual la capacitat de retenir conceptes disminueix, raó per la qual l’educació no hauria de seguir el patró tradicional, ni tenir un format que produís una alerta pessimista cap a la pròpia vida. 

 

Hauria de ser un projecte diferent, dinàmic i divertit, per captar l’atenció, i a la vegada incentiu i ajustat al seu llenguatge, per facilitar l’assimilació dels consells transmesos. De manera que s’incorporessin a la seva manera d’actuar i perduressin en el record com un hàbit de comportament.

 

Expèriencia

Així, doncs, creiem necessari portar a terme una simulació d’una de les activitats del projecte que permeti extreure les dades suficients d’efectivitat i impacte, així com d’acceptació de la metodologia i les eines creades per a l’ocasió.

 

L’èxit d’assistència al març del 2010 ens va animar a fer del projecte una realitat i l’hem desenvolupat en centres escolars, hospitals, congressos mèdics, col·legis oficials, centres d’exclusió social, biblioteques, etc… on hem format més de 3.000 persones.